Hoitokalastus

Hoitokalastukseksi kutsutaan erityisesti särkikaloihin keskittyvää kalastusta. Sitä voidaan tehdä monilla erilaisilla pyyntimenetelmillä ympäri vuoden.

Kalastuksen painottuessa liikaa petokaloihin, kuten kuhaan, voi järven kalaston rakenne muuttua merkittävästi, ja etenkin rehevästä järvestä voi kehittyä ajansaatossa särkikalavaltaisempi. Särkikalojen liian suuri määrä voi rehevöittää vesistöä entisestään. Ruokaa etsiessään särkikalat pöllyttävät järven pohjaa, mikä irrottaa tavallista enemmän ravinteita levien käyttöön.

Rehevä järvi ei ole särkikaloillekaan hyvä asuinpaikka ja tilannetta kannattaa yrittää muuttaa. Kalaston rakenteen korjaamiseksi voidaan esimerkiksi aloittaa hoitokalastus, eli kalastetaan valikoiden ja tehostetusti juuri särkikaloja. Kalaston rakenne palautuu normaalimmaksi, kun särkikalojen määrä vähenee järvessä, ja samalla vedenlaatu paranee.

Hoitokalastuksen lisäksi jokainen meistä voi auttaa vesistöjemme tilaa hyödyntämällä itse pyydetystä kalansaaliista myös särkikalat. Niistä voi valmistaa monenlaisia maukkaita ruokia.